SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK TERAPII I REHABILITACJI DLA DZIECI






logowanie jako pacjent
Pesel
Identyfikator logowania nazwisko,
Zaloguj

UWAGA!!! AWARIA TELEFONU

Po kliknięciu ZALOGUJ otworzy się nowe okno. Sprawdź, uzupełnij swoje dane i potwierdź zmiany klikając ZAPISZ DANE. Następnie poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu ZAPLANUJ NOWĄ WIZYTĘ.