Witamy na stronie Rejestracji Internetowej Nadmorskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Gdańsku. Zalogowanie do systemu oznacza akceptację regulaminu i możliwość zarejestrowania do lekarza POZ-u.

Od dnia 1 sierpnia zostaje zawieszona możliwość rejestracji drogą internetową do lekarzy specjalistów - ze względu na zmianę zasad rejestrowania.
Po 1 sierpnia porady kontrolne wyznaczać będzie lekarz specjalista.
Na porady pierwszorazowe oraz porady z wynikami badań rejestruje recepcja. W przypadku pierwszorazowej rejestracji, wymagane jest okazanie skierowania do poradni - w której obowiązuje.
Możliwość zarejestrowania na porady: osobiście, telefonicznie, przez osobę trzecią.

Dyrektor NCM
Mieczysław Szulc-Cieplicki

logowanie jako pacjentlogowanie jako agent ubezpieczeniowyPodgląd wyników badań
Pesel
Identyfikator logowania
Zaloguj


    SPOSÓB KORZYSTANIA:
  • PESEL - wpisz PESEL osoby która ma być zarejestrowana
  • Identyfikator logowania - wpisz hasło z plastikowej karty otrzymanej w Domu Medycznym
  • W przypadku utraty hasła wygenerowanie nowego możliwe jest tylko w trakcie osobistej wizyty użytkownika w Domu Medycznym