logowanie jako pacjent
Pesel
Identyfikator logowania telefon kontaktowy,
Zaloguj

INFORMACJA: LOGOWANIE : identyfikator logowania : ( nr telefonu - WARUNEK ! musi być zarejestrowany w bazie przychodni), zarejestrować można się wyłącznie do lekarza POZ i do poradni stomatologicznej na dzień bieżący lub następne, ( maksymalnie na 5 dni - od poniedziałku do piątku). Można zaplanować tylko jeden termin wizyty!
W przypadku dwukrotnego nie zgłoszenia się na zarejestrowaną wizytę, dostęp do rejestracji internetowej zostanie zablokowany.