logowanie jako pacjent
Pesel
Identyfikator logowania nazwisko,
Zaloguj

Informujemy, że dr Elżbieta Budnik i dr Elżbieta Nieścior są pediatrami i nie przyjmują osób powyżej 18 r.ż. Natomiast do dr Wioletty Szaryńskiej-Dreliszak i dr Krzysztofa Wądrzyka oraz dr Pauliny Jakubowskiej proszę nie rejestrować dzieci.
Osoby zarejestrowane do poradni specjalistycznych prosimy o nierejestrowanie się internetowo do lekarza POZ.

Informujemy, iż dr Elżbieta Nieścior przyjmuje w nowo otwartej filii Ośrodka Zdrowia w KĘBŁOWIE we wtorki, czwartki i piątki, a w poniedziałki i środy w NZOZ LUZINO. Dr Wioletta Szaryńska-Dreliszak w poniedziałki przyjmuje w filii Ośrodka Zdrowia w KĘBŁOWIE, w pozostałe dni w NZOZ LUZINO.
Dr Piotr Pelcer w środy przyjmuje w filii Ośrodka Zdrowia w KĘBŁOWIE.