Przychodnia Lekarska "A.B.C. Family Med" Sp. z o.o. w Sopocie zaprasza do skorzystania z opcji internetowej rejestracji do lekarzy POZ.

Rejestracja dostępna jest dla wszystkich pacjentów, dzieci i dorosłych, którzy dokonali wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni.

logowanie jako pacjent
Pesel
Identyfikator logowania nazwisko,
Zaloguj

Proszę wpisać swój numer PESEL a następnie nazwisko jako identyfikator logowania (wielkości liter nie mają znaczenia).
Proszę potwierdzić klikając Zaloguj.