logowanie jako pacjentPodgląd wyników badań
Pesel
Identyfikator logowania telefon kontaktowy,
ZalogujREJESTRACJA ON-LINE: - WSPÓLNA DLA OBU PRZYCHODNI. PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ, DO JAKIEJ PORADNI REJESTRUJĄ PAŃSTWO WIZYTĘ
rejestracja Internetowa możliwa jest jedynie do poradni dla dorosłych i dzieci chorych do 6-ciu dni na przód

1. Wpisz swój numer PESEL, bądź numer PESEL dziecka w odpowiedniej rubryce.
2. Identyfikatorem logowania jest kontaktowy numer telefonu, podany przy zapisie do Przychodni.
3. Jeśli logowanie jest niemożliwe, prawdopodobnie przy zapisie nie został przez Państwa podany numer telefonu,
bądź jest on nieaktualny. Prosimy o kontakt telefoniczny do odpowiedniej placówki
4. Po zalogowaniu prosimy o poświęcenie chwilę na uzupełnienie danych : adres e-mail, pozostałe telefony kontaktowe.
Usprawni to kontakt z Państwem w przyszłości
REJESTRACJA TELEFONICZNA do PRZYCHODNI NA WZGÓRZU:
DOROŚLI 58 350 83 08
DZIECI CHORE 58 352 66 77
rejestracja telefoniczna do poradni dla dorosłych, oraz poradni dla dzieci chorych odbywa się jedynie na dzień bieżący

DZIECI ZDROWE 58 352 66 99 (od godz. 10:00)
rejestracja do poradni dzieci zdrowych odbywa się z wyprzedzeniem


REJESTRACJA TELEFONICZNA do PRZYCHODNI RODZINNEJ KOLBUDY:
DOROŚLI 58 683 83 83
DZIECI CHORE 58 683 83 83
rejestracja telefoniczna do poradni dla dorosłych, oraz poradni dla dzieci chorych odbywa się jedynie na dzień bieżącyDZIECI ZDROWE 58 683 83 83
rejestracja do poradni dzieci zdrowych odbywa się z wyprzedzeniem