SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK TERAPII I REHABILITACJI DLA DZIECI
Po kliknięciu ZALOGUJ otworzy się nowe okno. Sprawdź, uzupełnij swoje dane i potwierdź zmiany klikając ZAPISZ DANE. Następnie poprzez kliknięcie w prawym dolnym rogu ZAPLANUJ NOWĄ WIZYTĘ.