Oferta

System SERUM to kompleksowe oprogramowanie łączące w sobie wszystkie elementy niezbędne do efektywnej obsługi placówki medycznej. Idealne narzędzie dostosowane do potrzeb przychodni, indywidualnych praktyk lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Nowoczesny i przyjazny dla Lekarza i Pielęgniarki system informatyczny SERUM, zorientowany na maksymalne uproszczenie pracy lekarza, szczególnie istotne przy wprowadzaniu elektronicznej dokumentacji medycznej. To wybór wielu doświadczonych lekarzy i pielęgniarek ceniących sobie kompletne i nowoczesne rozwiązania wspierające ich pracę. Dzięki budowie modułowej i unikalnemu podejściu do rozliczania, system stał się liderem rozwiązań medycznych oferowanych jako usługa chmurowa. Właśnie takie podejście pozwala naszym Klientom skupiać się na pracy z Pacjentem i zdejmuje z nich konieczność myślenia o sprawach związanych z informatyką.
Kluczowe zalety nowego systemu SERUM to :

Szukasz oprogramowania, które zapewni komfort pracy i dostęp do szerokiego zakresu funkcjonalnego? SERUM jest dla Ciebie!

Łatwa w prowadzeniu dokumentacja medyczna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i położnych
 • historia wizyt pacjenta, podgląd wizyt własnych i pozostałego personelu
 • kompleksowy opis przebiegu wizyty od wywiadu i rozpoznania do wystawienia recepty, skierowania i zaleceń
 • sprawne wystawienie recept (z bazą leków, na postawie zdefiniowanych leków stałych, kończących się, wcześniej przypisanych)
Dostęp do wyników badań laboratoryjnych i obrazowych pacjenta
 • zlecanie i odbiór wyników podczas tworzenia dokumentacji medycznej pacjenta lub bezpośrednio w punkcie pobrań
 • dostęp do wyników badań archiwalnych
 • możliwość porównania wyników
 • integracja z wybranym sprzętem diagnostycznym
 • możliwość wprowadzania opisów badań diagnostyki obrazowej
Funkcjonalny terminarz
 • rezerwacja wizyt
 • automatyczna weryfikacja uprawnień eWUŚ
 • rejestracja kolejek oczekujących
 • wysyłka SMS do pacjenta dotycząca zarejestrowanych wizyt
Rozliczenia świadczeń NFZ oraz komercyjnych
 • sprawne wprowadzanie świadczeń NFZ
 • łatwe generowanie i wysyłka raportów dla NFZ
 • wprowadzanie świadczeń komercyjnych uwzględniających polisy, płatników, formy płatności
 • prowadzenie rozliczeń zw. z wynagrodzeniem personelu
 • kontrola rentowności kontraktów komercyjnych
 • dostęp do szeregu analiz i raportów ułatwiających zarządzanie placówką

Posiadasz placówki w kilku lokalizacjach? Szukasz systemu komunikującego się z laboratoriami, sprzętem diagnostycznym, NFZ, MZ, Sanepidem a także pacjentem?

Zlecanie pacjentowi badań oraz odbiór wyników laboratoryjnych nigdy nie było tak proste! Zlecenie przez lekarza badań laboratoryjnych podczas wizyty, w trakcie tworzenia dokumentacji medycznej pacjenta...
Obecnie oferujemy połączenie z laboratoriami: Diagnostyka, Synevo, Alab, Bruss, Invicta, Luxmed Lublin.
Sprawna komunikacja z NFZ, raportowanie do MZ oraz Sanepidu.
Już nie tylko możesz powiadomić pacjenta o zbliżającym się terminie wizyty. Teraz możesz także wysłać do niego SMS lub e-mail z informacją o zaleceniach postępowania w trakcie choroby czy sposobie przyjmowania leków. Oprócz tego za pomocą SMS zbiorczych możesz być w stałym kontakcie ze swoimi pacjentami informując ich np. o akcjach profilaktycznych.

Zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi trendami, czytelny i łatwy w obsłudze. Szybkie rejestrowanie i dostęp do danych. Internetowa konstrukcja systemu pozwala na wdrażanie nowych funkcji w sposób ciągły, bez zakłócania bieżącej pracy użytkowników.

Szukasz rozwiązania, które zwolni Cię z obowiązku gromadzenia danych na własnych komputerze? Zależy Ci na tym aby nad bezpieczeństwem danych czuwał zespół specjalistów, a dane były przechowywane w profesjonalnej serwerowni?

Zapewniamy dostęp do oprogramowania oraz danych gromadzonych na serwerze poprzez bezpieczne, szyfrowane łącze internetowe. Gwarantujemy bezpieczeństwo danych, profesjonalną ochronę przed ich utratą i niepowołanym dostępem zgodna normą bezpieczeństwa ISO/IEC 27001:2005.

Dostęp do danych jest możliwy tylko po zalogowaniu za pomocą unikalnego loginu i hasła. Każdy z użytkowników systemu posiada dostęp do określonych przez placówkę medyczną, funkcjonalności. Dodatkowo możliwe jest ograniczanie dostępu określając dni, godziny a także miejsca pracy dla poszczególnych użytkowników.

Dane są przechowywane na naszym serwerze, co pozwala na uniknięcie wydatków związanych z kosztownym zabezpieczaniem danych w placówce medycznej, ograniczenie odpowiedzialność za przechowywanie danych w systemie informatycznym.

Szukasz oszczędności, nie chcesz inwestować w rozbudowę sieci komputerowej, utrzymanie serwerów?

Skorzystaj z systemu SERUM, dzięki któremu:

Poszukujesz systemu, który ma wszystko co jest potrzebne do sprawnego prowadzenia placówki medycznej? Poznaj SERUM. Poznaj jego szeroki zakres funkcjonalny.

EDM
Przejrzysta, wygodna w prowadzeniu dokumentacja medyczna. Kompleksowy opis wizyty lekarskiej od wywiadu, rozpoznania poprzez opis badania przedmiotowego aż do wystawienia recepty, skierowania i zaleceń. Szybki dostęp do historii choroby, z możliwością wykorzystania archiwalnych zapisów w opisie bieżącej wizyty. Możliwość stosowania szablonów wizyt, pozwalających na znaczne skrócenie czasu tworzenia opisu wizyty. Przejrzyste zestawienie strategicznych informacji o pacjencie: najczęstsze, ostatnie rozpoznania, stosowane leki, ocena terapii, czynniki ryzyka. Prosty mechanizm wystawiania recept z wykorzystaniem bazy leków. Możliwość szybkiego wystawiania recept na kończące się leki, leki stałe, recepturowe, wcześniej przypisane. Integracja dokumentacji medycznej z terminarzem (lista zaplanowanych wizyt), punktem pobrań (zlecanie badań laboratoryjnych) gabinetem zabiegowym (zlecanie czynności pielęgniarskich). Możliwość wprowadzania świadczeń NFZ i komercyjnych podczas zapisu wizyty. A do tego pełna konfigurowalność modułu, pozwalająca na wyświetlanie tylko tego zakresu funkcji , który jest zgodny z indywidualnymi potrzebami personelu.

TERMINARZ
Rozbudowane a jednocześnie czytelne narzędzie służące do rejestrowania wizyt oraz…wprowadzania świadczeń POZ, AOS, komercyjnych, tworzenia kolejek oczekujących, dodawania skierowań lekarskich, automatycznej weryfikacji uprawnień, wysyłki SMS o statusie wizyty, dodawanie zewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta. Dane udostępniane w terminarzu pozwalają na bieżącą kontrolę informacji o pacjencie i ich aktualizację od danych zarejstowanych wizytach, posiadanych deklaracjach POZ czy ubezpieczeniach dodatkowych. Integracja terminarza z rejstracją internetową na stronie www placówki medycznej oraz popularnymi portalami do rejstracji wizyt. Możliwość rejestrowania wizyt przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

LABORATORIUM
Wygodna, łatwa w obsłudze rejestracja badań laboratoryjnych. Możliwość szybkiego zlecania badań przez lekarzy podczas wizyty, a także bezpośrednio w punkcie pobrań przez personel realizujący. Dostęp do zleconych badań, wyników, danych historycznych, możliwość porównania wyników z poziomu dokumentacji medycznej czy kartoteki pacjenta. Narzędzie pomocne w sprawozdawczości badań POZ pozwalające na automatyczne uzupełnianie danych o wykonanych badaniach w raportach przekazywanych NFZ. Połączenie z laboratoriami: Diagnostyka, Synevo, Alab, Bruss, Invicta, Luxmed Lublin.

SMS (POWIADOMIENIA/KOMUNIKACJA)
Nowoczesne narzędzie do komunikowania się z pacjentem. Wysyłka SMS potwierdzających rezerwację wizyty, przypominających o zbliżającym się terminie wizyty czy wiadomości z prośbą o kontakt lub odwołujących wizytę. Innowacyjna usługa wysyłki SMS i e-mail do pacjenta z zaleceniami lekarskimi. Pomocne narzędzie w komunikowaniu się z populacją pacjentów. Zbiorcze wysyłanie zbiorowych wiadomości SMS lub e-mail informujących np. o akcjach profilaktycznych, zmianach organizacyjnych w placówce. Możliwość zastosowania różnego typu SMS np. ze zdefiniowaną nazwą placówki medycznej.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ NFZ
Precyzyjne i zautomatyzowane rozliczanie z NFZ. Sprawne tworzenie raportów dla NFZ na podstawie zarejestrowanych danych rozliczeniowych. Możliwość weryfikacji sprawozdawanych pozycji zarówno przed jak i po wysyłce danych do NFZ. Merytoryczne wsparcie w procesie korygowania danych rozliczeniowych. Szeroki zakres analiz pozwalających za kontrolę realizowanych kontraktów np. stanu wykorzystania limitów punktowych i finansowych, kontrolę stanu kolejek oczekujących, statusu deklaracji POZ wg odpowiedzi NFZ. Aktualizacja formatów sprawozdawczych do obowiązujących wymogów prawa.

ŚWIADCZENIA KOMERCYJNE
Kompleksowe zarządzanie kontaktami komercyjnymi. Definiowanie umów z partnerami np. towarzystwami ubezpieczeniowymi czy podwykonawcami usług medycznych. Kompleksowa i sprawna procedura rejestrowania świadczeń pacjenta począwszy do zarejestrowania wizyty, określenia zakresu usług po wystawienie dokumentu sprzedaży (paragon, faktura). Możliwość przypisywania pacjentom polis ubezpieczeniowych oraz płatnika usług medycznych. Zamknięcie procesu rozliczania świadczeń komercyjnych przy wykorzystaniu analiz zarządczych pozwalających na rozliczenie finansowe z personelem, kontrolę rentowności kontraktów komercyjnych, zakresu realizowanych usług.

KONFIGURACJA
Precyzyjne dostosowanie ustawień systemu do potrzeb placówki w zakresie obsługi kluczowych funkcji systemu np. Definiowanie zakresu wysyłki powiadomień SMS, zasad wyświetlania danych w terminarzu, ułatwienia procesu wprowadzania świadczeń NFZ. Bogactwo narzędzi pozwalających na dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb personelu medycznego, gwarantuje ergonomiczną i komfortową pracę z systemem. Możliwość zastosowania mechanizmów stosowania wspólnego hasła do systemów NFZ (eWUŚ, Portal Świadczeniodawcy, SZOI) oraz SERUM.

ANALIZY i RAPORTY
Bogactwo i różnorodność raportów i analiz statystycznych stanowi wsparcie dla pracowników administracji i kadry zarządczej, pozwalając na kontrolę, porównywanie i ocenę danych. Dzięki różnorodnym raportom można m.in. skontrolować liczbę i rodzaj zrealizowanych świadczeń w ramach wybranego kontraktu, zapoznać się z liczbą osób uprawnionych/nieuprawnionych do świadczeń NFZ (eWUŚ), stanem kolejek oczekujących, wykorzystanych limitach w ramach danych produktów kontraktowych, liczby wystawionych recept, zarejestrowanych wizyt za pomocą rejestracji on-line, frekwencji pacjentów na wizytach lekarskich czy realizacji umów komercyjnych.