Kontakt

KAMSOFT S.A.

ul. 1 Maja 133
40-235 Katowice
www.kamsoft.pl

Infolinia: 32 609 12 58

W celu uzyskania pomocy serwisowej prosimy o przesłanie zgłoszenia serwisowego.
Przejdź do elektronicznego serwisu zgłoszeń KS-MRK

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydz. Gosp. KRS 0000345075
NIP 9542685559 REGON 241371988
Kapitał zakładowy 52.600.000 zł w całości opłacony

Adres do korespondencji

KAMSOFT S.A.
Oddział w Gdyni
ul. Pułaskiego 8, 81-368 Gdynia

Dział handlowy

tel. 58 627 23 30
fax 58 627 23 39
e-mail: serum@kamsoft.pl